Duszpasterstwo Mlodziezy Marianskiej w Grudziadzu


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Regulamin!

Ministranci

1.Zbiórki odbywają się w każdą sobotę o godzinie 11.00 w sali na plebani. Udział w zbiórkach jest obowiązkowy. W razie nieobecności proszę o dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia.

2.Dyżury wyznaczane są na bieżąco na każdej zbiórce. Każdego ministranta obowiązuje służba podczas jednej, wyznaczonej Mszy Świętej w niedzielę.

3.Punktacja podawana będzie zawsze pod koniec każdego miesiąca. Obliczać ją będziemy według następujących zasad: Uczestnictwo w zbiórce sobotniej = + 2 pkt Obecność na wyznaczonym dyżurze = + 3 pkt Obecność na Mszy niedzielnej poza dyżurem = + 2 pkt Obecność na uroczystościach parafialnych = + 5 pkt Nagana za złe zachowanie = - 5 pkt Nieobecność na wyznaczonym dyżurze = - 4 pkt Nieusprawiedliwione opuszczenie zbiorki = - 4 pkt

4.Wyjazdy.

W miarę możliwości cześć kosztów związanych z wyjazdami zostanie dofinansowana. Wysokość dofinansowania nie będzie jednak identyczna dla każdego ministranta. Kwota zależeć będzie od ilości zgromadzonych punktów. Dotyczy to także tych ministrantów, którzy korzystać będą z dofinansowania w Świetlicy „Okruszek”.


5.Strona internetowa. Wszelkie informacje dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej ministrantów. Zapraszamy do zaglądania na nią.


LSO Marianie Grudziądz | lso.grudziadz@marianie.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu